Översättning av 'komplettera'

Hittade följande översättningar:

komplettera verb  

  • complement

Exempel:

  • kompletterande utbildning (supplementary training)

Böjningar:

  • kompletterade
  • kompletterat
  • komplettera
  • kompletterar

Betydelse

tillföra eller tillägga saknade delar eller egenskaper till något för att göra det till en helhet eller fullständig

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?