Översättning av 'svar'

Hittade följande översättningar:

svar substantiv  

  • answer
  • reply

Exempel:

  • svaret blev nej (the answer was no)
  • ge svar på en fråga (answer a question)
  • hon fick bara undanflykter till svar (the only answers she got were evasive)

Böjningar:

  • svaret
  • svar
  • svaren

Betydelse

yttrande (i någon form, ofta tal) som följer en fråga, uppmaning eller meddelande
utvidgad betydelse som (1), om handling (inte språkligt) som följer en annan handling, som reaktion på annan handling

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?