Synonymer till 'avblåsa'

Hittade följande synonymer:

stoppa (4.6)
upphäva (4.6)
hejda (4.5)
avbryta (4.3)
inställa (4.2)