Synonymer till 'avstyra'

Hittade följande synonymer:

stoppa (4.6)
avleda (4.5)
undvika (4.5)
avvärja (4.0)
förhindra (4.0)
stävja (4.0)
hindra (3.6)
parera (3.5)