Synonymer till 'enträgen'

Hittade följande synonymer:

nitisk (4.0)
outtröttlig (4.0)
envis (3.9)
enveten (3.6)
ivrig (3.2)

Betydelser: