Synonymer till 'förhindra'

Hittade följande synonymer:

avvärja (4.8)
stoppa (4.8)
motverka (4.6)
avstyra (4.0)
hindra (3.5)
stävja (3.0)

Betydelser: