Synonymer till 'göra uppehåll'

Hittade följande synonymer:

upphöra (3.0)