Synonymer till 'genomföra'

Hittade följande synonymer:

förverkliga (4.4)
realisera (4.3)
uträtta (4.2)
fullfölja (4.1)
verkställa (4.1)
implementera (4.0)
utföra (3.6)
fullborda (3.4)

Betydelser: