Synonymer till 'hänförd'

Hittade följande synonymer:

förtjust (4.6)
hänryckt (4.2)
begeistrad (4.0)
entusiastisk (4.0)
fascinerad (3.0)
salvelsefull (3.0)