Synonymer till 'hejda'

Hittade följande synonymer:

avvärja (4.6)
avblåsa (4.5)
avbryta (4.4)
stanna (4.3)
stoppa (4.3)
bromsa (4.2)
stävja (4.2)
hindra (4.0)
lugna (4.0)
blockera (3.6)
mota (3.4)
motverka (3.1)
uppehålla (3.0)

Betydelser: