Synonymer till 'nå målet'

Hittade följande synonymer:

fullgöra (4.0)
lyckas (4.0)
fullborda (3.0)