Synonymer till 'oroande'

Hittade följande synonymer:

oroväckande (3.4)
bekymmersam (3.1)