Synonymer till 'otvetydig'

Hittade följande synonymer:

riktig (4.0)
absolut (3.6)
säker (3.5)
definitiv (3.3)
distinkt (3.3)
klar (3.3)
entydig (3.0)
tydlig (3.0)