Synonymer till 'rättmätig'

Hittade följande synonymer:

befogad (4.0)
vederbörlig (4.0)
sann (3.6)

Betydelser: