Synonymer till 'riskfylld'

Hittade följande synonymer:

farlig (4.0)
prekär (4.0)
riskabel (4.0)
vådlig (4.0)
vansklig (3.1)