Synonymer till 'spärra'

Hittade följande synonymer:

blockera (4.4)
tillbomma (4.0)
stoppa (3.3)
blocka (3.1)
hindra (3.1)
låsa (3.1)
utesluta (3.0)