Synonymer till 'udda'

Hittade följande synonymer:

ojämn (4.8)
avvikande (4.5)
ovanlig (4.5)
säregen (4.5)
omaka (4.0)
egen (3.8)
egendomlig (3.8)
annorlunda (3.6)
konstig (3.3)
märklig (3.3)
sällsynt (3.3)
besynnerlig (3.1)
särpräglad (3.0)
underlig (3.0)

Betydelser: