Synonymer till 'understödja'

Hittade följande synonymer:

främja (4.2)
hjälpa (3.6)
stötta (3.6)
gynna (3.3)