Översättning av 'Bra+'

Bra+

  • BH+

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?