Översättning av 'Bra+'

Bra+

  • BH +

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?