Översättning av 'Depart'

Hittade följande översättningar:

depart verb  

  • lämna
  • avlägsna sig från

Idiom:

  • depart this life (lämna jordelivet, dö (högtidligt))

depart verb  

  • avresa
  • avlägsna sig
  • köra sin väg
  • ge sig av
  • avgå

Förklaring:

  • *hop it, make oneself *scarce (försvinna, ge sig av, sticka)

Betydelse

lämna (en plats eller en person); avlägsna sig
avgå
avlida
avvika från

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?