Översättning av 'Interpreted'

Hittade följande översättningar:

interpreted verb  

  • se interpret

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?