Översättning av 'Pride'

Hittade följande översättningar:

pride substantiv  

  • flock
  • lejonflock

Förklaring:

  • A group of lions living together.

pride substantiv  

  • stolthet

Förklaring:

  • A feeling of satisfaction or respect.

Exempel:

  • I take pride in my work. (Jag finner stolthet i mitt arbete.)
  • That was a blow to her pride. (Det sårade hennes stolthet.)

Idiom:

  • Swallow your pride and ask for help. (Svälj din stolthet och be om hjälp.)

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?