Översättning av 'Purchase'

Hittade följande översättningar:

purchase verb  

 • köpa sig
 • tillkämpa sig

purchase substantiv  

 • hävstångskraft
 • hävstångsverkan

purchase substantiv  

 • köp
 • inköp
 • uppköp
 • förvärv

purchase verb  

 • köpa
 • förvärva

purchase substantiv  

 • tag
 • grepp
 • fäste
 • fotfäste
 • stöd

purchase substantiv  

 • årlig avkastning

Betydelse

köp; handlingen att köpa
något som köpts

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?