Översättning av 'Submit'

Hittade följande översättningar:

submit verb  

 • göra gällande
 • påstå
 • hävda
 • framhålla

submit verb  

 • överlämna
 • hänvisa
 • hänskjuta

submit verb  

 • ge efter
 • ge vika
 • kapitulera
 • falla till föga

submit verb  

 • lämna in
 • inkomma med
 • avge
 • förelägga
 • föredra
 • framlägga
 • presentera
 • framställa
 • väcka

Betydelse

framhålla, hävda; framlägga; hänvisa, överlämna
ge efter, ge vika; resignera

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?