Översättning av 'Tatters'

Hittade följande översättningar:

tatters substantiv  

  • trasor

Idiom:

  • in tatters (i spillror)

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?