Översättning av 'approach'

Hittade följande översättningar:

approach substantiv  

 • ansats
 • ett första steg
 • första försök
 • tillstymmelse

approach substantiv  

 • inställning
 • synsätt
 • syn
 • betraktelsesätt

Exempel:

 • a new approach to cinematics (en ny approach till filmkonsten)

approach verb  

 • närma sig

Exempel:

 • we were approaching the city (vi närmade oss staden)
 • she is approaching 40 (hon börjar närma sig de fyrtio)
 • my point of departure is approaching (mitt avresedatum kryper allt närmare)
 • your performance is approaching that of a professional player's (du presterar snart som en proffsspelare)

approach substantiv  

 • närmande
 • annalkande

Förklaring:

 • the act of drawing near

approach verb  

 • ta kontakt med

Exempel:

 • she approached me about a problem with the timetable (hon sökte upp mig för att diskutera ett problem med schemat)

approach substantiv  

 • tillträde
 • infart
 • infartsled
 • uppfartsväg
 • tillfartsväg
 • inlopp

approach substantiv  

 • tillvägagångssätt
 • sätt
 • taktik

Betydelse

närma sig, komma närmare

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?