Översättning "approach" (engelska) till svenska

approach på svenska.

Här har vi sammanställt alla översättningar av approach (engelska) till svenska. En översättning kan till exempel vara ansats.

Många ord kan ha flera betydelser beroende på användningsområden, därför kan det ibland finnas fler oversättningar som alla är rätt på sitt sätt. Därför finns det ofta exempelmeningar med för att underlätta i jakten på rätt översättning.

approachsubstantiv
 • ansats
 • ett första steg
 • första försök
 • tillstymmelse

approachsubstantiv
 • inställning
 • synsätt
 • syn
 • betraktelsesätt

Exempelmeningar

a new approach to cinematics
en ny approach till filmkonsten

approachverb
 • närma sig

Exempelmeningar

we were approaching the city
vi närmade oss staden
she is approaching 40
hon börjar närma sig de fyrtio
my point of departure is approaching
mitt avresedatum kryper allt närmare
your performance is approaching that of a professional player's
du presterar snart som en proffsspelare

approachsubstantiv
 • närmande
 • annalkande

Ordförklaring

the act of drawing near

approachverb
 • ta kontakt med

Exempelmeningar

she approached me about a problem with the timetable
hon sökte upp mig för att diskutera ett problem med schemat

approachsubstantiv
 • tillträde
 • infart
 • infartsled
 • uppfartsväg
 • tillfartsväg
 • inlopp

approachsubstantiv
 • tillvägagångssätt
 • sätt
 • taktik