Översättning av 'coefficient'

Hittade följande översättningar:

coefficient substantiv  

  • koefficient

coefficient substantiv  

  • samverkande faktor

coefficient adjektiv  

  • samverkande
  • medverkande

Betydelse

koefficient

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?