Översättning av 'dull'

Hittade följande översättningar:

dull adjektiv  

 • dov
 • dämpad
 • mörk

Exempel:

 • he heaved the stone out into the water and turned away, hearing the dull splash sound behind him (han kastade stenen i vattnet och i det att han vände sig om hörde det dova plasket från stenen bakom sig)

dull adjektiv  

 • dum
 • långsam
 • trög

dull verb  

 • dämpa
 • lindra
 • stilla
 • matta
 • försvaga

dull adjektiv  

 • matt
 • svag
 • mulen
 • grå
 • dyster

Exempel:

 • a dull light shone through the heavy windows (ett matt sken lyste genom de tunga fönstren)
 • the following day was dull and foggy (nästa dag var gro och dimmig)

dull adjektiv  

 • slö
 • trubbig

Exempel:

 • this is a very dull knife (den här kniven är mycke slö)

dull adjektiv  

 • stillastående
 • matt
 • trög
 • död

dull adjektiv  

 • svag
 • molande

Exempel:

 • a dull ache throbbed at the back of David's head (en molande värk pulserade baktill i huvudet på David)

dull adjektiv  

 • tråkig
 • långtråkig
 • trist

Idiom:

 • as dull as ditchwater ((informellt) urtråkig, dötrist)

Betydelse

slö, oskarp; ej vass (även om ett intellekt)
tråkig, oengagerad, ointresserad av det som görs
matt; som inte blänker

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?