Översättning "know" (engelska) till svenska

know på svenska.

Här har vi sammanställt alla översättningar av know (engelska) till svenska. En översättning kan till exempel vara kunna.

Många ord kan ha flera betydelser beroende på användningsområden, därför kan det ibland finnas fler oversättningar som alla är rätt på sitt sätt. Därför finns det ofta exempelmeningar med för att underlätta i jakten på rätt översättning.

knowverb
 • kunna
 • vara kunnig i
 • ha lärt sig

Inflections

knewknown

Exempelmeningar

he knows his business
han kan sin sak
she knows nothing about cars
hon förstår sig inte på bilar

Uttryck

don't worry, I know it by heart
oroa dig inte, jag kan det utantill

knowverb
 • känna igen
 • identifiera
 • kunna skilja från

Inflections

knewknown

Exempelmeningar

be able to know a good thing when you see it
att kunna skilja på bra och dåligt
I knew him from before
jag kände igen honom från förut

knowverb
 • känna
 • vara bekant med

Inflections

knewknown

Exempelmeningar

get to know eachother
lära känna varandra
if I know you...
om jag känner dig rätt...

knowverb
 • uppleva
 • vara med om

Inflections

knewknown

Exempelmeningar

know poverty
uppleva fattigdom
I have never known him to smile
jag har aldrig sett honom le
they have known better days
de har sett bättre dagar

knowverb
 • veta
 • ha kunskap i
 • känna till
 • ha reda på
 • veta av

Inflections

knewknown

Exempelmeningar

you never know
man kan aldrig veta
I wouldn't know
(vardagligt) jag har ingen aning
not that I know of
inte så vitt jag vet
I know what
jag har en idé
let me know when you're finished
säg till mig när du är klar
I know my own mind!
jag vet vad jag vill!

Uttryck

not if I know it
inte så länge jag får ett ord med i spelet
before you know where you are
innan man vet ordet av