Översättning av 'menace'

Hittade följande översättningar:

menace substantiv  

  • hot
  • fara

menace verb  

  • hota

menace substantiv  

  • plåga

Exempel:

  • she's a real menace (hon är en rigtig plåga)

Betydelse

hot

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?