Översättning "natural" (engelska) till svenska

natural på svenska.

Här har vi sammanställt alla översättningar av natural (engelska) till svenska. En översättning kan till exempel vara biologisk.

Många ord kan ha flera betydelser beroende på användningsområden, därför kan det ibland finnas fler oversättningar som alla är rätt på sitt sätt. Därför finns det ofta exempelmeningar med för att underlätta i jakten på rätt översättning.

naturaladjektiv
 • biologisk

Exempelmeningar

who is your natural father?
vem är din biologiske far?

naturaladjektiv
 • illegitim
 • oäkta
 • utomäktenskaplig (eufemism, numera ovanligt)

Exempelmeningar

he is her natural son
han är hennes utomäktenskapliga son

naturaladjektiv
 • medfödd

Exempelmeningar

my son has a natural talent for music
min son har en medfödd musikbegåvning

naturalsubstantiv
 • naturbegåvning (informellt)

Exempelmeningar

she is a natural at this
hon är som gjord för det

naturaladjektiv
 • naturlig (som inte har med gudar, féer eller andar att göra)

Exempelmeningar

I'm sure there is a perfectly natural explanation for this
jag är övertygad om att det finns en fullt naturlig förklaring till det här

naturaladjektiv
 • naturlig

Exempelmeningar

what are some of the country's natural resources?
kan du räkna upp några av landets naturtillgångar?

Uttryck

natural childbirth
naturlig förlossning

naturaladjektiv
 • naturlig
 • normal
 • som man kan förvänta sig

Exempelmeningar

it's perfectly natural to be nervous about giving birth for the first
det är helt naturligt att vara nervös inför den första förlossningen

naturaladjektiv
 • naturlig
 • otvungen

Exempelmeningar

just try to act natural
försök bara att vara naturlig

naturaladjektiv
 • naturlig
 • självklar
 • given
 • som följer av omständigheterna

Exempelmeningar

it was only natural for him to pick you for the job
det var helt självklart att han valde dig att utföra arbetet

naturaladjektiv
 • som har en naturlig fallenhet för

Exempelmeningar

my husband is a natural story-teller
min man är mycket bra på att berätta historier

naturalsubstantiv
 • stamton (musikaliskt)

Ordförklaring

ton som varken är höjd eller sänkt

naturaladjektiv
 • utan förtecken (musikaliskt)

Exempelmeningar

C natural
(stamtonen) C

naturalsubstantiv
 • återställningstecken (musikaliskt)