Översättning av 'prosecute'

Hittade följande översättningar:

prosecute verb  

  • fortsätta
  • fullfölja
  • slutföra

prosecute verb  

  • väcka åtal

prosecute verb  

  • åtala
  • beivra

Förklaring:

  • take sby to court (for a breach of the law)

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?