Översättning av 'response'

Hittade följande översättningar:

response substantiv  

  • respons

Förklaring:

  • (positivt) gensvar, svar

Exempel:

  • there was an enormous response to the proposal (förslaget fick en enorm respons)

Betydelse

genmäle, svar
gensvar, respons

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?