Översättning "serve" (engelska) till svenska

serve på svenska.

Här har vi sammanställt alla översättningar av serve (engelska) till svenska. En översättning kan till exempel vara stå till tjänst.

Många ord kan ha flera betydelser beroende på användningsområden, därför kan det ibland finnas fler oversättningar som alla är rätt på sitt sätt. Därför finns det ofta exempelmeningar med för att underlätta i jakten på rätt översättning.

serveverb
 • stå till tjänst
 • hjälpa till
 • betjäna

Exempelmeningar

How may I serve you? .
Hur kan jag stå till tjänst?
Are you being served?
Har ni fått hjälp?

Ordförklaring

The act of helping, being of service.

serveverb
 • betjäna
 • försörja

Exempelmeningar

This area is served by two railway lines.
Det här området betjänas av två tåglinjer.
This power plant serves the entire district with electricity.
Det här kraftverket försörjer hela disktriktet med elektricitiet.

Ordförklaring

The act of providing something with something useful.

serveverb
 • duga

Exempelmeningar

This car's very old but it serves my transportation needs.
Den här bilen är mycket gammal men den duger för mina transportbehov.

Ordförklaring

be good enough for a purpose

serveverb
 • räcka till
 • vara beräknat för

Exempelmeningar

This recipe serves six.
Det här receptet är beräknat till sex personer.

Ordförklaring

Indicates how much food a recipe produces.

serveverb
 • serva

Exempelmeningar

It was Mary's turn to serve:
Det var Mary's tur att serva.

Ordförklaring

start a game of tennis, badminton, etc., by hitting the ball to the opponent.

serveverb
 • servera

Exempelmeningar

She served tea and toast.
Hon serverade te och rostat bröd.

Ordförklaring

Provide something to eat.

serveverb
 • tjäna
 • arbeta hos
 • arbeta för

Exempelmeningar

I served my country in the army.
Jag tjänade mitt land i armén.
He served this family faithfully all his life.
Han tjänade den här familjen troget i hela sitt liv.

Ordförklaring

Work for a person or a country.

serveverb
 • tjäna
 • arbeta hos
 • arbeta för

Exempelmeningar

I served my country in the army.
Jag tjänade mitt land i armén.
He has faithfully served this family for thirty years.
Han har troget tjänat den här familjen i trettio år.
He served as a soldier all his life.
Han tjänade som soldat i hela sitt liv.

Ordförklaring

Work for a person or a country.