Översättning av 'surface'

Hittade följande översättningar:

surface verb  

 • ytan
 • sticka ut näsan

Förklaring:

 • Come up to the surface, become known, get up

Exempel:

 • Finally, the submarine surfaced. (Slutligen kom ubåten upp till ytan.)
 • New facts in the case have recently surfaced. (Nya fakta i målet har nyligen dykt upp.)
 • He doesn't usually surface until midday. (Informal) (Han brukar inte sticka upp näsan förrän mitt på dan. (informellt))

surface adjektiv  

 • yt-

Förklaring:

 • Of or on the surface rather than beneath or above it.

Exempel:

 • Surface mail is cheaper than air mail. (Ytpost är billigare än flygpost.)
 • Surface mining. (Dagbrytning.)

surface substantiv  

 • yta
 • ytskikt
 • utsida

Förklaring:

 • The outer part or flat top of something, the top of a body of liquid.

Exempel:

 • The surface of the moon. (Månens yta.)
 • The still surface of the pond reflected the moonlight. (Dammens lugna yta reflekterade månljuset.)

Betydelse

yta

Översätt ett annat ord?

Översätt mellan andra språk?