Översättning "surface" (engelska) till svenska

surface på svenska.

Här har vi sammanställt alla översättningar av surface (engelska) till svenska. En översättning kan till exempel vara ytan.

Många ord kan ha flera betydelser beroende på användningsområden, därför kan det ibland finnas fler oversättningar som alla är rätt på sitt sätt. Därför finns det ofta exempelmeningar med för att underlätta i jakten på rätt översättning.

surfaceverb
  • ytan
  • sticka ut näsan

Exempelmeningar

Finally, the submarine surfaced.
Slutligen kom ubåten upp till ytan.
New facts in the case have recently surfaced.
Nya fakta i målet har nyligen dykt upp.
He doesn't usually surface until midday. (Informal)
Han brukar inte sticka upp näsan förrän mitt på dan. (informellt)

Ordförklaring

Come up to the surface, become known, get up

surfaceadjektiv
  • yt-

Exempelmeningar

Surface mail is cheaper than air mail.
Ytpost är billigare än flygpost.
Surface mining.
Dagbrytning.

Ordförklaring

Of or on the surface rather than beneath or above it.

surfacesubstantiv
  • yta
  • ytskikt
  • utsida

Exempelmeningar

The surface of the moon.
Månens yta.
The still surface of the pond reflected the moonlight.
Dammens lugna yta reflekterade månljuset.

Ordförklaring

The outer part or flat top of something, the top of a body of liquid.