(arbeta) allt vad tygen håller

Vad betyder (arbeta) allt vad tygen håller?

Det betyder: (arbeta) med största möjliga kraftinsats

Grundformen: hålla

Fler idiom som innehåller samma grundform (hålla)

Se listan på alla idiomer här!