bära syn för sägen

Vad betyder bära syn för sägen?

Det kan ha flera betydelser:
  1. prestera eller utgöra synligt bevis för ngt som sagts
  2. tydligt vittna om ngt
  3. tydligt vittna om ngt

Grundformen: bära

Fler idiom som innehåller samma grundform (bära)

Se listan på alla idiomer här!