det är inte allom givet att...

Vad betyder det är inte allom givet att...?

Det betyder: alla kan inte...

Grundformen: ge

Fler idiom som innehåller samma grundform (ge)

Se listan på alla idiomer här!