det går ingen nöd på (mig)

Vad betyder det går ingen nöd på (mig)?

Det betyder: (jag) har det ganska bra

Grundformen: nöd

Fler idiom som innehåller samma grundform (nöd)

Se listan på alla idiomer här!