det hade (det goda) med sig att...

Vad betyder det hade (det goda) med sig att...?

Det betyder: det medförde (det goda) att...

Grundformen: ha

Fler idiom som innehåller samma grundform (ha)

Se listan på alla idiomer här!