(det kan vara) hugget som stucket

Vad betyder (det kan vara) hugget som stucket?

Det betyder: (det är) ingen skillnad

Grundformen: sticka

Fler idiom som innehåller samma grundform (sticka)

Se listan på alla idiomer här!