direkt anföring/tal

Vad betyder direkt anföring/tal?

Det betyder: ordagrant återgivet yttrande

Grundformen: direkt

Fler idiom som innehåller samma grundform (direkt)

Se listan på alla idiomer här!