en fågel har kvittrat i mitt öra

Vad betyder en fågel har kvittrat i mitt öra?

Det betyder: jag har hört sägas

Grundformen: fågel

Fler idiom som innehåller samma grundform (fågel)

Se listan på alla idiomer här!