enkelt bolag

Vad betyder enkelt bolag?

Det betyder: (huvudtyp av) bolag för viss, ej bokföringspliktig verksamhet (bildat av två el. flera personer (som var och en är betalningsskyldig endast för sådana förpliktelser som han själv iklätt bolaget))

Grundformen: enkel

Fler idiom som innehåller samma grundform (enkel)

Se listan på alla idiomer här!