extensivt jordbruk

Vad betyder extensivt jordbruk?

Det betyder: jordbruk som bedrivs med liten insats av kapital och arbetskraft per ytenhet

Grundformen: extensiv

Fler idiom som innehåller samma grundform (extensiv)

Se listan på alla idiomer här!