geometriskt medium

Vad betyder geometriskt medium?

Det betyder: ett medelvärde som i det enklaste specialfallet är lika med kvadratroten ur produkten av två tal

Grundformen: geometrisk

Fler idiom som innehåller samma grundform (geometrisk)

Se listan på alla idiomer här!