göra slut på (ngt)

Vad betyder göra slut på (ngt)?

Det betyder: fullständigt förbruka eller förstöra (ngt)

Grundformen: slut

Fler idiom som innehåller samma grundform (slut)

Se listan på alla idiomer här!