kammen växer på ngn

Vad betyder kammen växer på ngn?

Det betyder: ngn morskar upp sig

Grundformen: kam

Fler idiom som innehåller samma grundform (kam)

Se listan på alla idiomer här!